Bescherming persoonsgegevens

Bij bestellingen die worden geplaatst bij ErotiekBoutique, worden bepaalde gegevens verzameld. Op deze pagina krijg je meer informatie rondom privacy.

Gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te bieden, heeft ErotiekBoutique enkele gegevens van je nodig tijdens het bestelproces. Zonder je gegevens kunnen wij de bestelling niet goed afronden. Wanneer je een bestelling bij ErotiekBoutique plaatst worden de volgende gegevens verzameld.

Identiteitsgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling zo goed mogelijk af te kunnen ronden. Het e-mailadres is nodig om een orderbevestiging te sturen via de mail zodat je altijd een bewijsje hebt van je bestelling. Verder wordt het e-mailadres gebruikt om met je te kunnen communiceren over je bestelling.

Betalingsgegevens

Als je gekozen hebt voor achteraf betalen (betaling op rekening) wordt er een check gedaan om te kijken of je kunt bestellen voor het gekozen bedrag. Bij deze check kijkt Klarna naar 3 factoren, namelijk: de betalingsgeschiedenis bij Klarna, het bedrag en in sommige gevallen extra informatie van het kredietbureau. Het gaat er uiteindelijk om de combinatie van factoren die bepaalt of de aankoop goedgekeurd kan worden.

Bij registratie van betalingsgegevens noteert ErotiekBoutique enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (IDEAL, Bancontact, Mastercard, Visa en Paypal). De bankgegevens worden niet langer bewaart en je betaalt altijd in een veilige betaalomgeving.

Hoelang bewaren wij de gegevens

ErotiekBoutique bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jou (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jou opdracht hebben vervaardigd. 

Betalingen

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jou persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jou persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jou persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mijndomein

ErotiekBoutique neemt haar webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jou gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.